Kênh VTC1

Kênh VTC1
Kênh thời sự - chính trị tổng hợp của đài VTC