Danh sách các chương trình thiếu nhi

Gặp gỡ và Chào hỏi 
Gặp Bạn Mới
Tập Phát Âm

 

Lý Quạ Kêu
clip Vịt Con Đến Trường
Giúp Mẹ

 

Bắc Kim Thang 
Mười Chú Lính Chì
Chiếc Thuyền Nan


Tác giả bài viết: Kênh Việt