Kênh VTC 2

Kênh VTC 2
Tại đây bạn có thể tìm thấy những tin tức cập nhật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và viễn thông. Các chương trình dành cho mọi đối tượng người xem truyền hình từ ‘Phong cách số’, ‘Kiến thức vàng’, ‘Đỉnh cao công nghệ’ đến ‘F5 Refresh’ và ‘@Citizen’.
 

Tác giả bài viết: Kênh Việt