Kênh HTV 2

Kênh HTV 2
HTV2 là đài giải trí tổng hợp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung phát sóng của HTV2 gồm có những chương trình phim truyện, chương trình tìm hiểu kiến thức, văn hóa - văn nghệ, tin tức giải trí tổng hợp, chương trình xã hội - cộng đồng - nhân đạo; du lịch, thể thao và các chương trình truyền hình trực tiếp.
 

Tác giả bài viết: Kênh Việt