Kênh 2 VTC HD

Kênh 2 VTC HD
Đài phim truyện HD trình chiếu những bộ phim nổi tiếng của Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước khác. Đài thường xuyên phát sóng các phim truyện nổi tiếng Châu Á.
 

Tác giả bài viết: Kênh Việt