Kênh BTV2

Kênh BTV2
BTV2 là đài truyền hình thuộc đài phát thanh truyền hình Bình Dương.