Phone +420 776 68 66 88

Hoặc +420 607 931 931

kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet kenhviet
Công ty Kênh Việt(Kenh Viet s.r.o)là công ty truyền thông phục vụ cộng đồng người Việt nam tại Séc và châu Âu.Sản phẩm Kênh Việt.tv nhằm mục đích truyền dẫn các kênh truyền hình tiếng Việt nam phục vụ cho cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài,đặc biệt là người Việt nam sống ở Trung và Châu Âu.Tạo thuận lợi cho kiều bào ta tiếp nhận thông tin từ quê hương một cách nhanh chóng,cho các cháu thế hệ thứ hai thứ ba sinh ra ở nước ngoài có thêm cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt văn hóa Việt nam.
 
Kênh Việt .tv với thuận lợi pháp lý cả châu Âu như là sân nhà và chúng tôi làm chủ hoàn toàn về hệ thống lẫn giải pháp. Kênh Việt mong muốn mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ có chất lượng hoàn hảo với sự bảo đảm cao.
 
Hiện nay  Kênh Việt.tv cung cấp các kênh truyền hình phổ cập được phát trên lãnh thổ Việt nam gồm cả VTV 4,VTC 10.

Ngoài ra chúng tôi có thể cung cấp kênh truyền hình theo yêu cầu của Đài Truyền hình và cung cấp kênh yêu thích cho nhóm khách hàng
                                                                                                                                                         
Công ty Kênh Việt
Kenh Viet là công ty trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại Séc,thành lập tháng 7.2011 hoạt động truyền dẫn có giấy phép của Bộ bưu chính viễn thông Séc.
12.2011.Công ty Kênh Việt đã thiếp lập POP thật tại Séc cung cấp truyền hình internet (OTT tivi)phục vụ người Việt nam sống ở nước ngoài
...
Ngoài công ty truyền dẫn sóng của đài phát thanh và truyền hình chúng tôi đã cung cấp điện thoại trên internet  từ 2003.Xem tại đây

Phát VOV 1 trên các số điện thoại sau.
Thính giả có thể gọi đến để nghe chương trình phát thanh VOV 1 của Đài Tiếng nói Việt nam
Tại Séc:00420539006084
 Tại Ba lan:0048222472931